Kvalifikace 2016:

Školení vedoucích a instruktorů táborů Kolpingových rodin, Vyhlídka říjen 2016.

Studium pedagogiky jaro 2016 ...


Kvalifikace 2015:

V červnu se naši vedoucí zúčastnili kurzu pro vedoucí školních a mimoškolních cyklistických akcí (MTB). 

20150604-mtb-dienten-p1120277 20150604-mtb-dienten-p1120263

20150604-mtb-dienten-p1120266 20150604-mtb-dienten-p1120247

Kvalifikace 2013: V září se naši vedoucí zúčastnili školení zaměřeného na bezpečnost aktivit na skalách a v jeskyních.

2013_09_14-10-jednolanova-technika  2013_09_14-04-jednolanova-technika

 Img_1165 2013_09_14-16-jednolanova-technika Img_1162

V říjnu 2012 oslavilo Kolpingovo dílo v ČR 20 let své (obnovené) existence. Tématu se věnoval Zpravodaj_3_2012 a pozvánka na divadelní představení Divadlo-gedeon.

Kvalifikace 2012: V květnu se naši vedoucí zúčastnili školení pořádaného Kolpingovým dílem České republiky a Kolping International. Seznámili jsme se s rolemi různých členů v týmu, možnostmi vytváření vztahů v týmu a jeho přirozenou dynamikou (vytváření, bouření, urovnání a konání - představy, pokusy, očekávání, hodnoty, pravidla, důvěra, cíle).  

05-dynamika-skupiny 03-prace 11-vysledky-pl

02-ucastnici04-prace06-park07-ptaci-raj

Výroční zpráva 2011 a hlášení anděla strážného.

Kvalifikace 2011: Vedoucí outdoorového klubu se v roce 2011 zúčastnili tří vzdělávacích akcí pořádaných Kolpingovým dílem České republiky a Kolping International:

Školení hlavních vedoucích dětských táborů (bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží)

 Osvedceni-vedouci-vem_2  2011_06-skoleni-vedoucich-kolping  Osvedceni-vedouci-vlm

Dálkový kurz sociální nauky (personalita, solidarita, subsidiarita; spravedlnost, obecné blaho, lidská práva; občanská společnost, migrace, trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí)

Vzdělávací kurz pro dobrovolníky (vytváření podmínek pro prospěšnou mimoškolní činnost)

2011_12-kurs-ucastnici-pl-de-rum-hun-Cr 2011_12-kurz-barbara-de  2011_12-carmen-a-corneliu-rum
 2011_12-lektor-robert-pol 2011_12-kurz-katerina-Cr-a-alina-rum  2011_12-andreas-de-a-verka-cr-2535Kolpingova rodina Blansko je občanské sdružení, které provozuje různé kroužky pro děti.

Od roku 2008 funguje Outdoorový klub Kolpingovy rodiny, o jehož činnosti informují tyto stránky. 

 

 

 

 

 

 

Adolf Kolping ukazoval mladým lidem, že život znamená víc než jen úmornou dřinu od rána do večera nebo jen neplodné utrácení volného času po hospodách. Pro své svěřence zakládal učňovské dílny a ubytovny.  Kolpingovo dílo České republiky  se zaměřuje zejména na školní, učňovskou a pracující mládež.